Trang chủ > Dịch vụ > Các Công Trình Đã Cung Cấp > Cung cấp đá lát sân nhà máy Woodland-Tuyên Quang

Khu hành chính của nhà máy Woodland – Tuyên Quang được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện để đón chuyên gia nước ngoài sang thăm nhà máy. Nhận được yêu cầu của chủ đầu tư, Khoithinhstone đã gấp rút sản xuất và chuyển tới công trình trong vòng 7 ngày làm việc, nhận được phản hồi hết sức tích cực từ phía chủ đầu tư. 

Hạng mục: Đá lát sân và đường đi khu hành chính 

Loại đá: Đá cubic bazan đen 10x10x5